Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
133 posty 1 komentarz

Okiem Suwerena

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty

List otwarty do P. Jarosława Kaczyńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Panie Prezesie Kaczyński –efektem kontynuowania obecnej małostkowej polityki - będzie narastający konflikt wokół spraw drugorzędnych, zaniedbanie koniecznych reform ustrojowych i w końcu utrata władzy przez PiS na rzecz dzisiejszej opozycji.

 List otwarty do P. Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PiS

Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do Pana jako do szefa rządzącej partii posiadającej większość w Sejmie, większość w Senacie oraz poparcie Prezydenta RP.  Zwracam się do Pana jako do czołowego kreatora polityki, lidera rządzącej większości, człowieka który wziął na siebie odpowiedzialność za uzdrowienie Polski, po skompromitowanych rządach Platformy Obywatelskiej.

Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński!
Społeczeństwo udzieliło Panu i Pańskiej formacji poparcia wierząc, że dokonacie Państwo zmian kierując się prymatem Dobra Wspólnego, szanując opinie wszystkich obywateli, że skończy się okres zawłaszczania państwa polskiego przez rządzącą formację.

W tej samej nadziei - jako poseł niezrzeszony i niezależny, od początku kadencji, popierałem sztandarowe projekty PiS. Doskonale Pan wie, że wspierałem i program 500+, i zmiany w Trybunale Konstytucyjnym , a także wiele innych kluczowych projektów.

Jednak od dłuższego czasu z niepokojem obserwuję tendencję w działaniach PiS i parlamentarnej większości. Z jednej strony najważniejsze problemy ustrojowe jak powszechna patologia w wymiarze sprawiedliwości i wynikająca stąd konieczność zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych są zbywane działaniami pozornymi –jak np wprowadzeniem obowiązku sędziów wypełniania oświadczeń majątkowych, co w żaden sposób nie zmieni sytuacji w sądownictwie.

A z drugiej - inicjatywy ustawowe sejmowej większości niepokojąco zmierzają do politycznego podporządkowania środowisku PiS kolejnych sfer życia publicznego. Tak było np. z projektem zmian w kodeksie postępowania karnego, zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przepchniętym przez sejmową większość, dającym prokuratorom de facto prawo do uchylania wyroków sądu pierwszej instancji pod pozorem wniosku o uzupełnienie akt. Na szczęście Senat ten - zupełnie kuriozalny projekt - uchylił.

Podobny charakter – stwierdzam to z przykrością – mają kolejne wersje ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie – oprócz przepisów porządkujących, znajdują się także zapisy mające przesądzić o wyborze prezesa zgodnie z interesem PiS. Taka praktyka jest niedopuszczalnym psuciem prawa, które nie może być tworzone pod bieżącą sytuację polityczną i w interesie aktualnej większości.

Innym całkowicie, moim zdaniem, destrukcyjnym z punktu widzenia Dobra Wspólnego, zjawiskiem jest podejmowanie inicjatyw ustawodawczych czy decyzji bieżących skutkujących konfliktowaniem poszczególnych grup społecznych, skłócaniem Polaków i przedstawianiem następnie sytuacji w czarno-białym schemacie propagandowym. W myśl takiego schematu – rząd i sejmowa większość dba o dobro wspólne, a opozycja składa się z chuliganów i warchołów, którzy destabilizują politykę w imię swoich interesów.

Zarówno Pan, Panie Prezesie jak i ja, a także duża część naszego społeczeństwa doskonale pamięta ten schemat propagandy z czasów PRL. Wszak to wówczas partia chciała dobrze, a różni ekstremiści, warchoły i chuligani burzyli ład społeczny. I myśmy właśnie do tych „warchołów” należeli.

Mógłbym podać wiele inicjatyw ustawodawczych podejmowanych w ostatnim roku przez PiS na forum Sejmu, które niczemu nie służą - wywołują opór i konfliktują społeczeństwo. Czym była podyktowana inicjatywa w kwestii ograniczenia uprawnień fizjoterapeutów?

W jakim celu PiS zamierza nowelizować prawo łowieckie i czy na prawdę potrzebna była nowelizacja prawa o zgromadzeniach? Nie mówię już o tak kuriozalnych projektach jak uchwała nt. Rydza Śmigłego, za którą w końcu Pan sam nie głosował.

Wśród bulwersujących i wywołujących konflikt decyzji należy wymienić także decyzje Marszałka Sejmu. Wśród nich jedną z ostatnich - o ograniczeniu praw dziennikarzy relacjonujących prace parlamentu. Pomimo uspokajających komunikatów jest oczywiste, że restrykcje wprowadzone przez Marszałka wymierzone są w media opozycyjne i jako takie wywołać muszą opór i słuszną krytykę. Wolność wyrażania opinii, a także posykiwania informacji jest bowiem fundamentem wolnego społeczeństwa i została konstytucyjnie zagwarantowana. W imię jakiego interesu społecznego Marszałek wywodzący się z PiS zamierza ograniczać prawa dziennikarzy?

Ale nie tylko o interes społeczny tutaj chodzi. Należy zapytać jaki interes polityczny ma kierowana przez Pana partia w ciągłym konfliktowaniu społeczeństwa? Jaki Pan i kierownictwo PiS macie cel w dostarczaniu opozycji „paliwa” do kolejnych protestów?

I to w sytuacji gdy macie Państwo poparcie Prezydenta, większość w Sejmie i Senacie.

Pozycja „silnego gracza” – a taką właśnie posiadacie – powinna skłonić kierownictwo PiS do łagodzenia konfliktów, pozyskiwania sojuszników spoza partii po to by przeprowadzić istotne reformy ustrojowe, o których wspomniałem i na które Polacy czekają. Inne działania są objawem elementarnego braku kompetencji politycznych na poziomie strategii rządzenia państwem.

Tymczasem mamy małostkowe odgrywanie się na pokonanych przeciwnikach, wywoływanie zbędnych konfliktów wokół spraw całkowicie drugo albo nawet trzeciorzędnych i jednocześnie pomijanie kwestii o kluczowym znaczeniu. Efektem jest zaniedbanie spraw o fundamentalnym znaczeniu – w tym konserwowanie patologicznej, kosztownej i całkowicie niesprawnej struktury państwa. I tak oto kolejny budżet uchwalony został z prawie 60 mld deficytem zaciągniętym na koszt przyszłych pokoleń, a rząd w minionym roku, nie podjął żadnych działań mających na celu usprawnienie aparatu państwowego. Nie uczyniono nic dla zmniejszenia ilości urzędników, istotnego usprawnienia nadmiernych procedur obciążających obywateli i przedsiębiorców.

Nie dokonano audytu niesprawnych struktur państwa, generujących deficyt budżetowy, a problemy rozwiązano zaciągając kolejne dziesiątki miliardów nowych pożyczek.

Nie podjęto także poważnej dyskusji na temat stanu państwa ani z opozycją, ani ze środowiskami przedsiębiorców, ani z organizacjami społecznymi trwoniąc kapitał społecznego poparcia na konflikty w sprawach – z punktu widzenia państwa i całości – nieistotnych.

Jako przykład podam fakt, że dwie konferencje na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, zorganizowane przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji w sejmie w styczniu i czerwcu, w których uczestniczyło 1200 osób, zostały właściwie całkowicie zignorowane przez rządzących. Milczeniem pominęło ministerstwo sprawiedliwości nasz projekt ustawy o ustroju sądów. Nie ma też żadnych sygnałów świadczących, że rządząca większość i kierownictwo PiS zamierza podjąć dialog ze zwolennikami zmiany ordynacji wyborczej.

Zamiast tego mamy serię społecznych konfliktów, które są następstwem – trzeba to powiedzieć – mało przemyślanych działań kierownictwa PiS.

Takim, zupełnie niepotrzebnym konfliktem, są ostatnie wydarzenia w Sejmie jakie miały miejsce w ub. piątek podczas uchwalania budżetu. Trzeba powiedzieć – Panie Prezesie – że wydarzenia te zapoczątkowała decyzja Marszałka Sejmu o wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby. Przy czym sytuacja, którą wszak wszyscy mogliśmy obserwować i zachowanie posła Szczerby, w żadnym wypadku nie dawały Marszałkowi podstawy do zastosowania najwyższej kary dyscyplinarnej – tj. wykluczenia z obrad. Wobec tego protest posłów PO i Nowoczesnej był – trzeba to stwierdzić - uzasadniony.

Jestem, jak Pan doskonale wie przeciwnikiem obu tych partii ale obowiązuje mnie jako posła czyli reprezentanta Narodu, a przede wszystkim człowieka chcącego zachować do siebie szacunek, nakaz etyczny obiektywnej, sprawiedliwej oceny zjawisk i ludzi.

Stąd jednoznacznie w moim przekonaniu, decyzja marszałka Kuchcińskiego podjęta wobec posła Szczerby, była bezzasadna i powinniście byli Państwo z tej decyzji się wycofać.
Prosiłem Pana zresztą o to osobiście w rozmowie w Sali Kolumnowej, byście wrócili na salę główną, podnosząc także – przewidywane przeze mnie - konsekwencje społeczne i polityczne takiej decyzji. Były one zresztą nietrudne do przewidzenia i dziwię się, że Pan uchodzący za skutecznego polityka nie zdawał sobie z nich sprawy, albo wręcz je lekceważył. Nie wiem które z wytłumaczeń w tym przypadku jest bardziej niepokojące.

Czy sytuacja, w której ktoś taki jak Pan, w którego ręku znalazły się losy Polski – nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji własnych decyzji w tak oczywistych sprawach, czy też wersja, że decyduje się Pan na eskalację konfliktu – w sytuacji, w której i w interesie PiS, i w interesie Polski należałoby sytuację załagodzić wycofując się z błędnej drogi.

Obydwie te sytuacje stawiają bowiem – Panie Prezesie – pod znakiem zapytania Pańskie kompetencje jako politycznego lidera, który podjął się rządów Polską. Efektem kontynuowania takiej małostkowej polityki będzie bowiem narastający konflikt wokół spraw drugorzędnych, zaniedbanie koniecznych reform ustrojowych i w końcu utrata władzy przez PiS na rzecz dzisiejszej opozycji.

Myślę, że zarówno Pan, jak i Pańskie otoczenie, ale także wszyscy patrioci (których w szeregach PiS jest wielu) powinni nad tą sytuacją głęboko się zastanowić. Namawiam Pana i wszystkich do głębokiej autorefleksji.

Janusz Sanocki
Poseł niezrzeszony
Nysa dnia 24 grudnia 2016 r.

 

KOMENTARZE

 • Panu posłowi polecam to: Witold Gadowski: Mamy do czynienia z rokoszem sędziów
  "dziś, kiedy prześwietlenie majątkowe zaczęło się zbliżać, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości i minister Ziobro zapowiedzieli, że należy się przyjrzeć środowisku sędziowskiemu, które czasem feruje skandaliczne wyroki - rokosz i bunt. Ciekawe jak długo będą tak odważni?" — pyta Witold Gadowski wPolityce.pl

  >>> http://wpolityce.pl/polityka/291200-gadowski-w-komentarzu-tygodnia-sedziowie-wykorzystuja-swoja-pozycje-do-robienia-rokoszu-wielu-z-nich-ma-bogate-kartoteki-w-ipn

  Ciekawe jak długo (sędziowie) będą tak odważni"? - pyta Witold Gadowski - To bardzo dobre pytanie, ... ktoś inny sformułował je jednak inaczej, szerzej, bo to pytanie obejmuje nie tylko sędziów, ale całą "opozycję totalną". - Pytanie brzmiało: Co jest motorem napędowym "Targowicy"?

  Na tak zadane pytanie odpowiedziałem we wcześniejszej notce. / Myślę, że podłoże zachowania sędziów jest podobne "jak całej reszty", ... ONI BOJĄ SIĘ KONSEKWENCJI - Bo jeśli Wybory Prezydenta 2010 faktycznie sfałszowano, to nie kto inny, tylko właśnie sędziowie "Wszystkich Sądów i Trybunałów", delegowani i zasiadający na wszystkich szczeblach Państwowych Komisji Wyborczych, brali czynny udział w sfałszowaniu Wyborów Prezydenta 2010.

  >>> http://ziut.neon24.pl/post/131377,witold-gadowski-mamy-do-czynienia-z-rokoszem-sedziow

  JEŚLI SZACOWNY POSEŁ CHCE BYĆ REJTANEM POLSKIEGO SEJMU POWINIEN W SEJMIE PORUSZYĆ TEN TEMAT

  Halloween! Halloween! ZOMBIE w szafie Kancelarii Prezydenta!
  >> http://ziut.ne.3lab.info/post/134702,halloween-halloween-zombie-w-szafie-kancelarii-prezydenta
 • Z całym szacunkiem Panie Pośle
  ale jeśli Pan wypisuje takie bzdety: "...I tak oto kolejny budżet uchwalony został z prawie 60 mld deficytem zaciągniętym na koszt przyszłych pokoleń..." to dowodzi Pan jedynie swojej ignorancji w sprawach monetarnych.
  Te 60 mld zł jest sumą warrantów jakie rząd musi wytworzyć aby zabezpieczyć kreację pieniądza jako oprocentowanego długu. Niestety ale brakuje Panu elementarnej kindersztuby o tym ja działają obecne strategie monetarne.
  Pan nie odpowiada za obecny stan rzeczy, ale Kaczyński tak. Dlatego zamiast listu powinien mu Pan wysłać uciętą głowę kota. Może przestałby rżnąć głupa i naród tumanić.

  1 x *, bo posłowie powinni wiedzieć trochę więcej niż gospodyni domowa.
 • @nikander 12:22:26
  // Dlatego zamiast listu powinien mu Pan wysłać uciętą głowę kota. Może przestałby rżnąć głupa i naród tumanić. //

  - O !! Ta "ucięta głowa kota" miałaby być zamiennikiem "Ryba dla nielojalnych"? :D

  Tradycje mafii: Nie zmieniła się natomiast tradycja mafijna, która dziś bluźnierczo odwołuje się do symboli chrześcijańskich. Dla przykładu: ryba - symbol pierwszych chrześcijan w pierwszych wiekach naszej ery - według niepisanego języka Cosa Nostra stanowi ostrzeżenie dla osób, które nie są w stanie dotrzymać omerty czyli przysięgi milczenia. To nawiązanie do tego, że ryba nie mówi. Gangster, który w swoim samochodzie lub mieszkaniu znajduje zdechłą rybę, wie, że przełożeni zwracają mu uwagę na niedyskrecję. I wie też, że musi się pilnować, bo kolejnego ostrzeżenia nie będzie. Historia wskazała jednak, że nie zawsze ostrzeżenia były skuteczne. Były bowiem przypadki mafiosów, których mordowano za zdradę tajemnic organizacji. W takich przypadkach, bardzo często, obok zwłok znajdowano zdechłą rybę, w której usta wkładano plik banknotów zwiniętych w rulon.
  >> http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/tradycje-mafii/5wp29
 • @ Autor
  Wie Pan co? Nie szkoda gadać, taki poziom...
  proszę nam, czytelnikom napisać kto Pan wspierał aby mógł Pan reprezentować swoją kastę w polskim Sejmie.
 • @Ziut 12:47:57
  Rybę to najprawdopodobniej Kaczyński już dostał od "światowego hegemona" na wypadek gdyby nie chciał pilnować ich interesów. Nam więc pozostały prezenty bardziej drastyczne.
 • 1*
  Być może IIIŻydo-RP jest zadowolona z posłów, którzy nie posiadają minimum elementarnej politycznej wiedzy, ale Polska zadowolona już nie jest, panie Sanocki.
 • @nikander 13:02:18
  // Rybę to najprawdopodobniej Kaczyński już dostał od "światowego hegemona" na wypadek gdyby nie chciał pilnować ich interesów. Nam więc pozostały prezenty bardziej drastyczne. //

  - A KIMŻE "WY" JESTEŚCIE? / NIMI?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/135950,przegranej-mniejszosci-sposob-na-wladze
 • @Rzeczpospolita 13:18:28
  // ale Polska zadowolona już nie jest, panie Sanocki. //

  Sano-cki // Sende=cki same "I-cki"

  - Mnie też Pan Sendecki namówił na zmianę nazwiska ze znajomo brzmiącego Nichcik, na Pisucki. / Ale się tego nie wstydzę, ... bo nie o nazwisko choidzi, tylko kto jakie pierdoły po-pycha. :D
 • A nie można prościej ?
  Panie prezesie pisu i rządu, proszę w kliku podpunktach wymienić najważniejsze działanie jakie podejmiecie /?/ w ramach Polskiego Interesu Narodowego i Polskiej Racji Stanu.
 • @provincjał 14:01:46
  No proszę mnie nie rozbawiać. Kaczyński i Polski Interes Narodowy...
 • @provincjał 14:01:46 I tyle w tym temacie
  J.Kaczyński najbardziej wpływowym politykiem w Europie

  http://i.iplsc.com/jaroslaw-kaczynski/00066Z2PJRB72OAC-C122-F4.jpg

  http://dd.neon24.pl/post/135524,j-kaczynski-najbardziej-wplywowym-politykiem-w-europie

  Na sporządzonej przez Reutersa liście 10 osób, których działaniom w 2017 roku Europa będzie przyglądać się szczególnie uważnie, znalazł się Jarosław Kaczyński.

  http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36960/jaroslaw_kaczynski_agencja_gazeta_dawid_zuchowicz_625.jpeg

  http://dd.neon24.pl/post/135903,jaroslaw-kaczynski-na-liscie-10-osob
 • czy Napewno żyjemy w tej samej rzeczywistości ?
  Pan Poseł Janusz Sanocki powinien zacząć od własnego podwórka.
  W dniu 25.06.2016 wypraszał z sali kolumnowej Sejmu, osoby które uważał że mu zepsują jakieś jego szyki.
  Należę do tych zaproszonych a następnie WYPROSZONYCH, delikatnie mówiąc, zanim nawet konferencja się rozpoczęła.
  Zanim napisze pan Panie Sanocki do kogokolwiek z dobrymi radami, proszę sobie samemu, dać dobrą radę, Szanować Ludzi i nie obrażać tak jak mnie Pan obraził mówiąc "wariatów tu nie potrzebujemy, Pani jest wariatką, odprowadzę Panią do drzwi bo sprawdzę czy Pani opuści Sejm ".
  Wyszłam, kamery sejmowe wszystko nagrały, zastanawiam się po dzień dzisiejszy KTO JEST WARIATEM ?
  Nie popieram Pana, ponieważ nie mam do Pana zaufania.
  Nazwał mnie Pan wariatką , a przecież się w ogóle nie znamy.
  Dla mnie Pan Nie Jest Godny być posłem RP.
  Z tego też powodu wszystkie Pana postulaty, pisma, wnioski, propozycje nie wiem czy mają jakąkolwiek wartość.
 • @nikander 14:44:46
  Czy kwestionuje pan pytanie o PIN, czy nawet nie warto go o to pytać ?
 • @Husky 14:49:32
  Jaki wpływ konkretnie dla Polski daje ta jego "wysoka" pozycja, co z tego mają Polacy i Polska, jakieś przykłady ?
 • "........ na Berdyczów"
  Lepiej byłoby napisać na Berdyczów Panie Sanocki.
 • @provincjał 15:47:06
  A na drzewo z nim i to bez pytania. Wyrok jest tutaj: http://nikander.neon24.pl/post/135897,gdy-profesor-za-niemowe-robi
 • @nikander 16:54:56
  łagodzi obyczaje:
  https://youtu.be/H13AmCHEx3o
  https://youtu.be/lRyq-LymUDY
 • @provincjał 15:52:01
  Z podsumowaniem działań J.Kaczynskiego na rzecz Polski i Polaków mamy czas do 2023 r.
  Pozdrawiam

  https://www.wprost.pl/_thumb/6f/b7/e4cedf13451b68593bca92ee1430.jpeg
 • @Husky 18:14:34
  W ramach PiS zacząłeś pracować dla "Pisiorskiej V Kolumny"?
 • @Ziut 18:17:49
  Takie tam znalazłem. Afera pedofilska w USA. Dr Zbigniew Kękuś o Pizzagate i Romanie Polańskim. Satanistyczne zbrodnie światowych elit.

  http://www.dailymotion.com/video/x56bd9d_dr-zbigniew-kekus-o-pizzagate-i-romanie-polanskim-satanistyczne-zbrodnie-swiatowych-elit_school
 • @Ziut 18:17:49
  VI 8-)))
 • @Husky 19:08:41
  MOZE JASNIEJ
 • Co z JOW ???
  Nie lepiej skupić wszystkie siły na zmianie ordynacji wyborczej ?
  Tak by demokracja nie była używana do demolki tylko do rozwoju Polski ?

  http://si.neon24.pl/post/135960,demokracja-na-rozdrozu
 • @Andrzej Madej 22:05:36jowY ZAMIENIĄ walki dialektyczne fałszywych autorytetów w walki regionów
  A wielki Purec c o z wawelskim Lechem ukradł księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL i z wawlkskim Lechem przez wiele lat pelnił najwyższe funkcje w pobermanowskiej transformowanej demodyktaturze miał by już większość konstytucyjną i nie musial realizować marksistowskiego wynalazku prawa kjako woli klasy poanującej w swej wersji pawuloinowego wykorzystania dowództwa służb specjalnych i wojska do zagwarantowania i uprawomocnienia legislacji m możliwości wykorzystywania prawa sprzecznie z jego formalnym przeznaczeniem np prawa Sejmu do regulacji pracy TK w celu jego paraliżu i opanowania przez żonę ambasadora i przez posła z law swej kAMARYLI marksistowsko służalczej inteligencji sprawdzonej apelem katastrofozamachu
 • @Andrzej Madej 22:05:36
  Ponieważ za pierwszym razem nie dotarło o powtarzam

  "...@Andrzej Madej 18:57:37
  Panie Andrzeju

  W Polsce "pewne siły" chcą doprowadzić do wariantu ukraińskiego i pewnie te jednomandatowe okręgi zostaną wprowadzone. Rzyt Kołomojski zasponsorował kampanię wyborczą dla 72 posłów w okręgach jednomandatowych i wszystkich wprowadził. Zrobili niezły rozpierdziel i Ukraina wycofała się z tego eksperymentu.
  W Polsce ma być tak: katodebilny wyborca ma wybrać spośród podsuniętych debilnych matrioszek. ..."

  http://si.neon24.pl/post/135960,demokracja-na-rozdrozu#comment_1354536
 • @telewidzacy 22:32:09
  piłeś - nie pisz
  bo sam nie odczytasz tego coś "napisał"
 • @Husky
  Żadnych magdalenek. Żadnych negocjacji. Stacjonarny, ubecki majdan sprzed Sejmu powinien być zlikwidowany jako terrorystyczne zagrożenie demokracji. Serial "Zagadki historii" powinien być kilkukrotnie powtarzany w TVP 1 w najlepszym czasie, żeby lud zrozumiał, czym była esbecka bandyterka. Dlaczego p. Rachoń w swojej audycji pozwala kretynom.pl kłamać, ze nie ma zapisu sesji sejmowych, które przecież są transmitowane bezpośrednio, archiwizowane i dostępne zawsze na stronie Sejmu. Dlaczego nie sprostował tych kłamstw? Dlaczego cofnięto się przeciw uwłaczającym powadze RP gonitwom korytarzowym medialnych szczujni. Dwie osoby z każdej redakcji to aż nadto tych, którzy uzurpują sobie prawo do czwartej władzy.Marszałek Kuchciński ma stuprocentową rację w swoich restrykcyjnych posunięciach. Dlaczego sędziowie, którzy jawnie wzywają do destrukcji państwa i nieprzestrzegania prawa ciągle jeszcze nimi są? Dlaczego P. Kaczyński pozwala nazywać siebie mordercą? Żadnych pertraktacji z KOD-ziarzami i wszelkim lewactwem.
 • @nikander 22:33:23
  Panie Józefie,
  Ukraińcy zmieniali radykalnie ordynację kilka razy. Obecna (od 2011) jest po połowie jedno i wielomandatowa, a rządzi Majdan.
  Sytuacją jest nieporównywalna z Polską, choćby z uwagi na oddziaływanie centrum Unii Europejskiej na naszą administrację.
  http://jow.pl/jednomandatowe-okregi-wyborcze-ukrainie-polsce/

  Co do zarzutów o finansowanie rzeczników JOW przez jakieś siły, to uważam je za absurdalne i nie warte polemiki.
 • autor
  Po co wypisywać takie bzdury nt. pisuaru, skoro najpierw autor pisze, że wspiera pisuar w głosowaniach by następnie pisać, że PIS żle postępują bo......
  Rozdwojenie jażni u Sanockiego widać od wielu lat, ileż to razy mylił się Sanocki w swoich politycznych inicjatywach od pzpr-u przez KLD-UPR-WjWajEs do Kukiza, od komucha po liberała do socjalizmu pisowskiego.
  Po roku bycia w sejmie Sanocki to taki zagubiony kundelek merdający ogonkiem w różne strony. Trza naprawić u niego kręgosłup moralny, bo jeszcze w swoich działaniach będzie chciał byc kapelanem pisuaru.
 • @Andrzej Madej 08:21:03
  Chcemy niewiele. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której to świadomi Polskiego Interesu Narodowego wyborcy będą wybierali świadomych Polskiego Interesu Narodowego posłów. Z każdymi kuglarskimi sztuczkami, aby ich kolejny raz skatodebilić, oszwabić, oduraczyć będziemy walczyli do upadłego. W jakich okręgach to będzie robione jest sprawą drugorzędną, choć mniejsze okręgi mają sporo zalet. Rozwiązanie widzimy w restytucji systemu politycznego nawiązującego do artykułów henrykowskich i pacta conventa. Widzę, że będę musiał ponowić którąś ze swoich notek na temat "kontraktu wyborczego".
  PIN zamiast JOW i nie ukrywamy, że rzytkom to się może nie podobać.
 • Panie Sanocki czyżby pan dołączył do tej grupy judaszy?
  Na TT piszą o tajnym spotkaniu Kukiza, Tuska, Ujazdowskiego, Zdrojewskiego pod Wrocławiem w nocy z piątku na sobotę.
 • @Autor
  Szanowny Panie Pośle!

  A czemu tu się dziwić, skoro totalna opozycja tylko taki zna język i tylko takie metody działania do niej docierają? Nie łudźmy się, że uda nam się po latach zdziczenia obyczajów i nie spotykanej do tej na taką skalę patologii wśród tzw. opozycji dojść do jakiegoś konsensusu metodami cywilizowanymi. Nie bronię na wyrost PiSu, ale trudno mi się z Panem zgodzić, że na rządzących spada odpowiedzialność za to wszystko co się obecnie dzieje. Totalna opozycja jest do wszystkiego zdolna, wraz ze spadaniem samolotów włącznie.

  A tutaj Panu dedykuję ku refleksji:

  „Na oczach całej Polski groźnie zapowiadający się „majdan” przekształcił się w ciamajdan, a wirtuoz intrygi, czyli prezes Kaczyński, wpędził w dodatku Zasrancen w samołówkę i teraz siedzą w sali plenarnej Sejmu, czekając boskiego zmiłowania – bo przecież nie mogą stamtąd wyjść bez utraty twarzy. Takie są skutki selekcji negatywnej – bo czyż w jakimś normalnym państwie krąg prawodawców narodu mogłaby zająć osoba w rodzaju pani Scheuring-Wielgus? W takich warunkach w autentyczność demokracji politycznej może wierzyć tylko człowiek bardzo mało spostrzegawczy, prawdę mówiąc – tylko idiota. Zatem nie tylko moralną, ale i intelektualną powinnością człowieka rozumnego, jest trzymanie się na dystans od tego, co robi „cały naród”."
  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3822
 • @emsi 22:43:10
  Witold Gadowski: Na sali Sejmu znaleźli się bezdomni z urojenia. Ludzie nie chcą się tym interesować

  - Ktoś wymyślił, że taki protest przyniesie ogromną popularność i się nie udało. Ludzie nie chcą się tym interesować i jest to naturalne - mówił o świątecznym sejmowym proteście Witold Gadowski na antenie TVP Info.

  Przed przyjazdem do państwa przejrzałam portale informacyjne i nikt nie interesuje się tym co się dzieje w Sejmie. Polacy interesują się tym jak radzić sobie z przejedzeniem, jakie są plany sylwestrowe, czy będzie śnieg i gdzie można pojechać na ferie
  — powiedziała dziennikarka Radia Plus, Weronika Zaguła.
  Witold Gadowski z tygodnika „wSieci” potwierdził, że Polaków mało obchodzi sejmowy protest części opozycji.
  Na sali Sejmu znaleźli się bezdomni z urojenia. Ktoś wymyślił, że taki protest przyniesie ogromną popularność i się nie udało. Ludzie nie chcą się tym interesować i jest to naturalne
  — mówił.
  Zaguła przypomniała, że opozycja domaga się wolności w internecie, a to właśnie w sieci blokowane są strony o prawicowej treści.
  Mamy polski Sejm, w którym zabarykadowała się grupa osób. Polacy średnio się tym interesują. Gdy widzą, że posłowie w Sejmie żądają wolnego internetu to śmiech ogarnia. Ci, którzy są blokowani w internecie, to konserwatywne ugrupowania
  — mówiła.
  Zwróciła też uwagę na organizowaną przez opozycję wieczerzę wigilijną.
  W Sejmie mieliśmy wieczerzę wigilijną. To nie jest jakaś tam kolacja, to oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa. Oceniam, że te partie, które nie są do końca konserwatywne, czekały na Jezusa Chrystusa i ta wiara pojawiła się w Święta w przestrzeni publicznej
  — stwierdziła.
  Witold Gadowski zaapelował do posłów:
  Drodzy państwo w sali obrad Sejmu, bądźcie poważni. Nie zawracajcie Polakom głowy urojonymi problemami
  — powiedział.
  W pierwszej części programu toczyła się rozmowa o sprawach bardzo poważnych, o sytuacji w Aleppo. A teraz wkraczamy w sferę purnonsensu. Zostawmy to, niech oni sami wrócą do rozumu, a my zajmijmy się rzeczami poważnymi

  http://www.tysol.pl/a3426-Witold-Gadowski-Na-sali-Sejmu-znalezli-sie-bezdomni-z-urojenia-Ludzie-nie-chca-sie-tym-interesowac
 • Szanowyna Panie Pośle Sanocki
  Jeszcze jedna dla Pana dedykacja: http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3818
 • @Husky 22:52:34
  Tak dokładnie jest, "Polacy interesują się tym jak radzić sobie z przejedzeniem, jakie są plany sylwestrowe, czy będzie śnieg i gdzie można pojechać na ferie". I wszystko inne też tak widzę. Dziękuję za linka do wypowiedzi Witolda Gadowskiego.
 • @Ziut 12:05:25
  Kryminalistyka wie, że pewien poziom przestępczości będzie istniał bez względu na system kar. Chodzi o to, że znaczna część przestępstw jest popełniana przez psychopatów a ci nie znają uczucia strachu i dopuszczają się aktów aspołecznych dla samej satysfakcji. Podobna sytuacja jest z sędziami. To nie łapówkarstwo jest główną przyczyną degeneracji polskiego sądownictwa lecz osobowość sędziów. Ta zaś nie poddaje się perswazji. Tak więc oświadczenia majątkowe sędziów są najprawdopodobniej ruchem chybionym o ile nie pozornym.
 • Właściwym forum jest Sejm
  Panie Pośle,
  Wydawałoby się, że właściwym forum dla Pana wystąpienia byłaby sala sejmowa i interpelacja do ministra sprawiedliwości. Przynajmniej musiałby na nią odpowiedzieć. W Internecie można by natomiast taką interpelację zamieścić. To co się dzieje w polskim sądownictwie przekracza normy dla każdego cywilizowanego kraju. Nie spotkałem się jednak z żadnym wystąpieniem poselskim, gdzie nazwanoby rzeczy po imieniu. Trudno, żeby minister nie wiedział, co się dzieje w sądach, a jednak toleruje ten stan rzeczy, zaś jego pohukiwania pod adresem sędziów są przez nich ignorowane. Por. np. https://bgoczynski.wordpress.com/2016/11/09/sedzia-z-problemami-pod-sklepieniem/ czy https://bgoczynski.wordpress.com/2016/12/14/dobra-zmiana-dla-zlodziei/
  Poza tym, to Pan sam przyłożył rękę do tłumienia dyskusji na temat reformy sądownictwa np. https://bgoczynski.wordpress.com/2016/06/24/jak-zreformowac-sadownictwo/
 • @Husky 22:52:34
  A to jest bardzo dobra wiadomość!
  http://www.jpost.com/Breaking-News/Poland-denies-grant-money-to-countrys-major-Jewish-groups-476724
 • @@@!
  http://petitiongo.org/image/jpgdjvjrbjk/760/452/fit/original/96/jpeg/ Delegalizacja Komitetu Obrony Demokracji. Komitet Obrony Demokracji będący organizacją pozarządową w ostatnim czasie wywołał wiele kontrowersje nawołując do okazania nieposłuszeństwa wobec polskich władz. Organizacja, która "broni demokracji" w ostatnim czasie nawołuje do niedemokratycznych zabiegów. Komitet Obrony Demokracji dąży do obalenia demokratycznie wybranej władzy, co wielokrotnie można usłyszeć w mediach czy na manifestacjach organizowanych m.in. przed KOD. Ponadto organizacja ta jest współodpowiedzialna za destabilizację sytuacji w kraju. Członkowie KOD w sposób jawny i zdecydowany wykorzystują emocje Polaków często pobudzając w nich negatywne emocje, a nawet agresję. To całkowicie odbiega od europejskich standardów w politycznym sporze. Zachowanie Komitetu Obrony Demokracji przypomina raczej historyczne podburzanie społeczeństwa przez partie anty-demokratyczne np. w przedwojennych Niemczech czy we Włoszech. Polacy doświadczeni ciągłymi walkami potrzebują spokoju a nie kolejnej walki, która rozgrywa się pod płaszczykiem obrony demokracji. Podpisz Polko i Polaku. http://petitiongo.org/en/petition/delegalizacja-komitetu-obrony-demokracji?mp=admin.message.success
 • @@@!
  Przypominam, że... 31.03. 2017 w Radzie UE przestanie obowiązywać system nicejski głosowania, a zacznie tylko podwójnej większości i jedynym ogranicznikiem będzie wymóg 62% populacji UE krajów głosujących "za". Po odejściu UK populacja UE wyniesie 441mln. Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Austria prawie mają wymagany próg 62%. Polska w tej żydolewackiej UE nie będzie miała nic do powiedzenia. Polexit natychmiast!!!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031